ne demek?

► organik tarım

Tipi / Türü;

isim

Hecelenişi / Hecelemesi;

eko-lo-jik ta-rım