ekolojik ortam ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Canlılar arasındaki bağlantıların, ilişkilerin kurulduğu yer, çevre

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ko-lo-jik or-tam