ekolojik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekolojiyle ilgili olan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Fransızca écologique

İlişkili birleşik kelimeler; "ekolojik ortam" "ekolojik tarım"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ko-lo-jik