ekoloji uzmanı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekolog. "(Ekolojiyle uğraşan kimse)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ko-lo-ji uz-ma-nı