ekolog ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekolojiyle uğraşan kimse, ekoloji uzmanı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca écologue


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ko-log