ekmeksiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekmeği olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Yiyeceği olmayan

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekmek olmadan


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-mek-siz