ekmek tahtası ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekmeklik hamurun fırına sürülmek üzere hazırlandığı ve üzerine konulduğu uzun tahta

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-mek tah-ta-sı