ekliptik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tutulum. "(Bir yıl boyunca Güneş'in gök küresi üzerinde çizdiği çemberin sınırladığı daire)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,gök bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca écliptique

İlişkili birleşik kelimeler; "ekliptik düzlem"

Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-lip-tik