ekler ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İçi krema ile doldurulmuş bir pasta türü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Fransızca éclair


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-ler