eklemlenmek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Eklemle birleşmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-le"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir araya getirilmek, topluca bitiştirmek

Özelliği / Tipi / Türü; "-e"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-lem-len-mek