ekinokok ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Etoburların gelişmiş dönemlerinde bağırsaklarında yaşayan bir tür tenya

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,hayvan bilimi"

kelimesinin kökeni; Fransızca échinocoque


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ki-no-kok