ekini belli etmemek ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

eksik, bozuk, yanlış, kusurlu bir işi sağlam ve doğru gibi göstermek


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ki-ni bel-li et-me-mek