ekin ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tahılın tarlaya atıldığı andan harman oluncaya kadar aldığı durum

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Kültür, hars

İlişkili birleşik kelimeler; "ekin biti" "ekin iti" "ekin kargası"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-kin