eken biçer konan göçer ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`her davranış doğal sonucuna varır; emek verip ekin eken ürün alır, gezerken bir yerde konaklayan oradan kalkarak başka bir yere gider` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ken bi-çer ko-nan gö-çer