ekalliyet ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Azınlık. "(Bir toplulukta kendine özgü nitelikler bakımından ayrı ve ötekilerden sayıca az olanlar)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça aḳalliyyet

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Azınlık. "(Bir ülkede ayrı soydan veya inançtan olan ve sayıca az bulunan topluluk)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, toplum bilimi, eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-kal-li-yet