ek tohumun hasını çekme yiyecek yasını ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`bir girişimden iyi sonuç almak isteyen, o işin temelini sağlam kurmalıdır` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek to-hu-mun ha-sı-nı çek-me yi-yecek ya-sı-nı