ek poliçe ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sigorta bedelinin yükseltilmesi durumunda önceden hazırlanmış bir poliçeye ek olarak düzenlenen belge, zeyilname

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ticaret"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek po-li-çe