ek bileziği ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

İki boruyu birbirine eklemekte kullanılan bağlantı parçası, manşon

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,teknik, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek bi-le-zi-ği