ekşimik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Çökelek. "(Yağı alınmış süt veya yoğurdun kaynatılmasıyla elde edilen bir peynir türü)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,halk ağzında"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-şi-mik