ekşi yonca ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Ekşi yoncagillerden, çok yıllık otsu bitki "(Oxalis acetosella)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-şi yon-ca