ekşi elma ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Sert, sulu ve şeker oranı düşük bir tür elma

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,bitki bilimi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
ek-şi el-ma