ehliyetsiz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yetersiz. "(Gerekli bilgi ve yeteneği olmayan, yeterliği olmayan)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ehliyeti olmayan

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
eh-li-yet-siz