ehlisalip ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

XI. ve XII. yüzyıllarda Batılı Hristiyanlarca kutsal yerleri Müslümanların elinden almayı amaçlayan seferlere katılan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş, (birleşik kelime)"

kelimesinin kökeni; Arapça ehl + ṣalīb


Hecelenişi / Hecelemesi;
eh-li-sa-lip