ne demek?

► önemsiz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

sıfat

Kullanımı;

"Ama en ufak, en ehemmiyetsiz şeyi derin derin düşünür."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ehem-mi-yet-siz