ne demek?

İçten yanmalı motorlarda yanan akaryakıtın gazı; çürük gaz, egzoz

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim

Kullanımı;

"Motordan çıkan egzoz gazı derme çatma plastik boruyla küpeşteden yüzümüze geliyor."

Hecelenişi / Hecelemesi;

eg-zoz gazı