egzomorfizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dış başkalaşım

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,jeoloji"

kelimesinin kökeni; Fransızca exomorphisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
eg-zo-mor-fizm