egzistansiyalizm ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Varoluşçuluk. "(Varoluşun özden önce geldiğini ve özü sürekli olarak yarattığını ileri süren öğreti)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca existentialisme


Hecelenişi / Hecelemesi;
eg-zis-tan-si-ya-lizm