egzistansiyalist ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Varoluşçu. "(Varoluşçuluk yanlısı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,felsefe"

kelimesinin kökeni; Fransızca existentialiste


Hecelenişi / Hecelemesi;
eg-zis-tan-si-ya-list