egzersiz yapmak ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

alıştırma yapmak

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

sağlıklı yaşam için spor yapmak


Hecelenişi / Hecelemesi;
eg-zer-siz yap-mak