egoistlik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bencillik. "(Bencil olma durumu, hodbinlik, hodkâmlık, egoizm, enaniyet)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-go-ist-lik