eglog ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kısa kır manzumesi, çoban türküsü

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"

kelimesinin kökeni; Fransızca églogue


Hecelenişi / Hecelemesi;
eg-log
eglog