egale ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`Bir rekoru yinelemek` anlamındaki egale etmek birleşik fiilinde geçen bir söz

kelimesinin kökeni; Fransızca égale


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-ga-le