efsunkâr ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Büyülü. "(büyü gücü olan, sihirli, afsunlu, efsunlu, füsunlu, füsunkâr, sihirkâr)"

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Farsça efsūnkār


Hecelenişi / Hecelemesi;
ef-sun-kâr