efriz ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Friz. "(eski Yunan ve Roma yapılarında taban kirişi ile çatı arasında kalan, üzeri boydan boya kabartmalarla süslü bölüm)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,mimarlık"

kelimesinin kökeni; Fransızca frise


Hecelenişi / Hecelemesi;
ef-riz