efradını cami ağyarını mâni ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

`ne eksik ne fazla, eksiği artığı olmayan` anlamında kullanılan bir söz


Hecelenişi / Hecelemesi;
ef-ra-dı-nı ca-mi ağ-ya-rı-nı mâni