efkârıumumiye ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Kamuoyu. "(Bir konuyla ilgili halkın genel düşüncesi, halkoyu, amme efkârı)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça efkār + ʿumūmiyye


Hecelenişi / Hecelemesi;
ef-kâ-rı-umu-mi-ye