ne demek?

► kamuoyu

Telaffuzu

:

Tipi / Türü;

isim eskimiş

Kökeni;

"Arapça efkār + ʿumūmiyye"

Kullanımı;

"Herkese sövüp sayan, herkesi kırıp geçiren Ali Nizami Bey ise yalnız bu eski lalasına dokunmayı annesinin ve efkârıumumiyenin önünde, kendinin tabi olduğu asalet kaidelerince mümkün görmüyor..."

Hecelenişi / Hecelemesi;

ef-kâ-rı-umu-mi-ye