efendime söyleyeyim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

söz söylerken gerekli kelimeyi bulamayan bir kimsenin kullandığı bir söz

2. Anlamı (eş anlamlısı):

örnek olarak, mesela


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-fen-di-me söy-le-ye-yim