efendicik ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Efendi sözünün sevgiyle dolu söylenen biçimi

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Davranışları efendiliğe yakışmayan kimse

Özelliği / Tipi / Türü; "mecaz"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-fen-di-cik