efektif satış ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir yabancı para biriminin ulusal para birimi türünden belirlenen fiyatıyla satışı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-fek-tif sa-tış