efektif fiyat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Alıcının bir mal karşılığı olarak ödediği bedel

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,ekonomi"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-fek-tif fi-yat