edim bilimi ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Dille onu algılayan insan arasındaki ilişkiyi inceleyen dil bilimi dalı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-dim bi-li-mi