edim ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Yapılmış, gerçekleşmiş iş, amel, fiil

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

İnsan davranışı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, felsefe"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

Alacaklının isteyebileceği ve borçlunun yapmak zorunda olduğu davranış, ivaz

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, hukuk"

4. Anlamı (eş anlamlısı):

Belirli bir durumla karşılaştığı zaman kişinin yapabildiği davranış

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, ruh bilimi"

İlişkili birleşik kelimeler; "edim bilimi"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-dim