edilgen çatı ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Türkçede ünsüz ile biten fiillere -"(i)"l eki, son sesi -l olan veya ünlü ile biten fiillere -(i)n- eki getirilerek kurulan, sözde özne ile kullanılan fiil çatısı

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-dil-gen ça-tı