edibane ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Terbiyeli, nazik

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat,eskimiş"

kelimesinin kökeni; Arapça edīb + Farsça -āne

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Edebiyatçıya yakışır bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf,eskimiş"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-di-ba-ne