edepli ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Uslu, ince, iyi ahlaklı, terbiyeli, müeddep

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Ahlaka uygun bir biçimde

Özelliği / Tipi / Türü; "zarf"

İlişkili birleşik kelimeler; "edepli edepli"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-dep-li