edebiyat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi sanatı, yazın , gökçe yazın

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

kelimesinin kökeni; Arapça edebiyyāt

2. Anlamı (eş anlamlısı):

Bir bilim kolunun türlü konuları üzerine yazılmış yazı ve eserlerin hepsi, literatür

Özelliği / Tipi / Türü; "isim"

3. Anlamı (eş anlamlısı):

İçten olmayan, gereksiz, yapmacık, boş sözler

Özelliği / Tipi / Türü; "isim, mecaz"

İlişkili birleşik kelimeler; "edebiyat bilimi" "edebiyatsever" "edebiyat tarihi" "karşılaştırmalı edebiyat" "burjuva edebiyatı" "çocuk edebiyatı" "divan edebiyatı" "halk edebiyatı" "zümre edebiyatı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-de-bi-yat