edebî sanat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Edebiyatta anlatımı zenginleştirmek, renklendirmek ve daha çarpıcı bir duruma getirmek için temelde benzetme esasına dayalı söz ve manaya bağlı anlatım inceliği ve özelliği

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,edebiyat"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-de-bî sa-nat