edebî ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Edebiyatla ilgili, edebiyata ilişkin, yazınsal

Özelliği / Tipi / Türü; "sıfat"

kelimesinin kökeni; Arapça edebī

İlişkili birleşik kelimeler; "edebî dil" "edebî eser" "edebî sanat"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-de-bî