edatlı tümleç ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Edat tümleci. "(Adın edatla oluşturduğu genellikle zarf tümleci görevinde kullanılan kelime grubu)"

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi, (birleşik kelime)"


Hecelenişi / Hecelemesi;
e-dat-lı tüm-leç