edat ne demek?

1. Anlamı (eş anlamlısı):

Tek başına anlamı olmayan, sonuna geldiği sözle cümledeki diğer kelimeler arasında ilişki kuran kelime türü, ilgeç: Ev gibi huzur köşesi olmaz. Çocuk sabaha karşı uyudu

Özelliği / Tipi / Türü; "isim,dil bilgisi"

kelimesinin kökeni; Arapça edāt

İlişkili birleşik kelimeler; "edat grubu" "edat tümleci" "rabıt edatı"

Hecelenişi / Hecelemesi;
e-dat